Tổng Hợp Thời gian Diễn ra Sự kiện MU ĐẾ VƯƠNG

Tên Sự KiệnSub-Server
Thời Gian
Map (Tọa Độ)
Ghi Chú
Boss Vàng ( Săn Boss 2 , 3 , 4, 5 2h/1 lần
Từ : 00:00

Boss Vàng xuất hiện ngẫu nhiên tại Lorencia Hàng ngày
Boss Kundun 3 12h / 1 lần

Kalima 7
Chúa tể Kundun Xuất hiện khi Server bảo trì xong và hồi sinh lại sau khi Boss chết 12h

Hàng ngày
Event
Si
êu Boss
1 21h

Giao dịch NPC
Toạ độ: 140/116
Hàng ngày
Binh Đoàn
Rồng Thiêng
1 Đang Cập Nhật Đang Cập Nhật Hàng ngày
Truy tìm GM 1 Thông Báo Trong Game Tất cả các MAP Hàng ngày

Sky Event

2

22h20

Devias - NPC Hoa Tiên
Exp - Item cao cấp
Hàng ngày
Hỗn Nguyên Lâu
(CHAO CASTLE)
2-3-4-5 2 tiếng 1 lần
bắt đầu từ 13h
Exp - Ngọc Hàng ngày
Quảng Trường Quỷ Tất cả 2h / 1 lần
bắt đầu từ 0h45
Exp x 2 , Drop Ngọc Hàng ngày
Huyết Lâu Tất cả 2h / 1 lần
bắt đầu từ 0h25
Exp x 2 , Drop Ngọc Hàng ngày
Dopple Tất cả Cả ngày Exp x 2 , Drop Item EXL cấp trung bình ( tỉ lệ thấp) Hàng ngày
Hit and Up Event Tất cả 00h20 - 02h20-05h20-08h20-11h20-14h20 - 20h20 Exp - Drop Hàng ngày
Chiến Trường Tống Kim 1

17h -21h
Team Death ( Xanh Đỏ)

Hàng Ngày
Binh Đoàn Thỏ Ngọc 2-3-4
(Sub 5 VIP tăng Drop)
02:40 - 08:40 - 14:40 - 20:40


Lorencia
Tọa Độ : 190/119
Hàng ngày
Tháp Tinh Luyện 2-3-4-5 Cập Nhật Trong Game Săn bàn tay Maya sẽ không rơi Item. Săn Boss NightMar sẽ rơi Item EXL cấp cao
Đồ 380 trắng và đồ ex cấp 1 2 3 ( Máp K4 )
Hàng ngày
Binh Đoàn Phù Thủy 2-3-4-5 2h / 1 lần

Lorencia, Devias , Noria tọa độ ngãu nhiên
Chaos và Nhẫn Phù thủy Hàng ngày
Sự Kiện Mùa Hè 2-3-4
(Sub 5 VIP t
ăng Drop)
00:40 - 06:40 - 12:40 - 18 :40 Lorencia
Tọa Độ :
130/188 , 135/190
Hàng ngày
Săn Hộp GM 1 07:30 - 15:30
23:30
Davias
224/81
Hàng Ngày
Cơn Mưa Quà Tặng 1 13h00 - 19h00

Arena
63/115
Hàng ngày
Đại Chiến Dungeon 1 20:30 Dungeon 3 Hàng ngày
Medusa Event 2-3 24h Vulcanus
Xuất hiện khi sever bảo trì xong và hồi sinh lại sau khi boss chết 24h
Toạ độ: 66/160
Hàng Ngày
Nhện Selupan 3 09:30 - 15:30 Raklion
ĐỒ CẤP 5 6
Hàng Ngày
Binh Đoàn Người Tuyết 2-3 10:00 - 22:00 Davias 3

Toạ độ: 225/185
Hàng NgàyLưu Ý
: SUB 5 VIP tăng EXP DROP
MU ĐẾ VƯƠNG
XIN KÍNH BÁO