5.000.000 Nhận sét ringpen 1 option ( Ring có thêm giòng 3% HP) + Wing 2 Luck MNL +1 Vũ khí rồng cấp 2Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 mốc tích lũy nếu nhận thêm giải thưởng phải trả lại giải thưởng các bạn đã nhận trước đó nhé

Nạp Lên 10.000.000 Nhận 1 Sét Đồ Cấp 6 Tùy Chọn Luck 1 Dòng

Các bạn xem tổng Khi tích lũy đủ môc vui lòng liên hệ BQT để nhận giải thưởng