Event Aphatest: Đua Top Aphatest máy Chủ Quyền Vương


• Thời gian:
- Bắt đầu: 13h00 - 09/01/2019
- Kết thúc: 23h59 - 10/01/2019

• Nội dung:
- 5 nhân vật có số lần Reset cao nhất trong thời gian trên sẽ được xướng tên nhận thưởng
- Tính số lần của toàn bộ chức năng Reset
- Tính theo BXH Top All (tính theo Reset > Level > Reset cuối)
- Nếu nhiều người bằng Reset thì sẽ chuyển sang tính Level, nếu bằng Reset và Level sẽ tính Reset cuối, ai reset sớm hơn thì được xếp trên.
Tốp Tên NV Phần Thưởng
1 TOPDW 100.000 Gcoin
2 Piiiiiii 70.000 Gcoin
3 ELextra 50.000 Gcoin
những tên nhân vật trên sẽ đc trao giải vào 13h đúng giờ openbeta máy chủ Quyền Vương

BQT xin trân trọng thông báo!!!