Bảo trì máy chủ Đế Vương từ 11h ngày 01/12 đến 2h chiều ngày 02/12 mong ae thông cảm