Sau đây Mình sẽ hướng dẫn anh em 1 số bãi quái săn ngọc và đồ trắng cho anh em dùng lúc mới Open.

- Bãi săn Ngọc :* Map : (Barrack) cấp đồ yêu cầu 250. Rơi ở tất cả quái trong map Barrack
- Map săn đồ rồng trắng & ngọc

* Sub 2 và 3 : Event Huyết Lâu
2h / 1 lần
bắt đầu từ 0h25

- Map săn đồ 380 trắng

Địa điểm săn : Rakion
Quái vật : Dark Iron Knight ( Chiến Binh )

Auto nhặt Vũ Khí :
Vuốt Phượng Hoàng : Vu Ph Ho
Đao Quyền Năng : ao Quy N
Đao Hồng Long: ao H Long
Quyền Trượng Thái Dươn : Quy Tr Th D
Cung Thái Bình : Cung Th B
Khuyển Bão Điện : Khuy B
Gậy Thần Ma : G Th Ma
Auto nhặt Sét đồ


Sét Quyền Năng : Quy n N ng
Sét Thần Ma : Th a Ma
Sét Bạch Long : B ch Long
Sét Hồng Long : H ng Long
Sét Thái Bình : Th i B nh
Sét Thái Dương : Th D ng
Sét Bão Điện : B o i n

Hiện tại chỉ tạm thời đến đây còn gì anh em đang thắc mắc cứ pm qua hotline hoặc facebook fangage để bên mình hỗ trợ nhé