Event Aphatest: Đua Top Aphatest


• Thời gian:
- Bắt đầu: 13h00 - 30/11/2018
- Kết thúc: 23h59 - 07/12/2018

• Nội dung:
- 5 nhân vật có số lần Reset cao nhất trong thời gian trên sẽ được xướng tên nhận thưởng
- Tính số lần của toàn bộ chức năng Reset
- Tính theo BXH Top All (tính theo Reset > Level > Reset cuối)
- Nếu nhiều người bằng Reset thì sẽ chuyển sang tính Level, nếu bằng Reset và Level sẽ tính Reset cuối, ai reset sớm hơn thì được xếp trên.TOP
Phần thưởng
1 100.000 Gcoin
2 70.000 Gcoin
3 50.000 Gcoin
4 - 5 30.000 Gcoin